Klapy oddymiające na dachach skośnych

Klapy oddymiające na dachach skośnych


W przypadku montażu klapy dymowej na dachu skośnym o spadku powyżej 15° (25%) należy zniwelować spadek poprzez wykonanie podkonstrukcji bądź cokołu pod klapą. Podstawa klapy powinna być tak zamontowana, aby zawiasy znajdowały się w najniższym punkcie dachu lub po stronie zachodniej (ewentualnie zachodnio-północnej). Należy również zweryfikować czy wysokość podstawy klapy dymowej będzie wystarczająca, biorąc pod uwagę, że klapa standardowo montowana jest pod warstwą izolacji termicznej i wystawać musi min. 30 cm ponad połać dachu. Na budowie trzeba również sprawdzić czy klapa po otwarciu na kąt > 140 stopni nie będzie kolidować z innymi elementami na dachu (kominy, wentylatory, murki itp.).

TAGI

KATEGORIE

TO MOŻE ciĘ ZAINTERESOWAĆ