Montaż i serwis

Usługi

Montaż i serwis

Montaż systemów oddymiania zawiera:

 • montaż urządzeń na budowie;
 • ułożenie odpowiedniego okablowania;
 • uruchomienie systemu oddymiania i/lub przewietrzania;
 • odbiór i szkolenie Użytkownika.

Montaż systemów doświetlających i wyłazów zawiera:

 • montaż urządzeń na budowie;
 • odbiór i szkolenie Użytkownika.

Montaż bram przeciwpożarowych i kurtyn dymowych zawiera:

 • montaż urządzeń na budowie;
 • ułożenie odpowiedniego okablowania;
 • uruchomienie systemu;
 • odbiór i szkolenie Użytkownika.

Oferujemy również przeglądy serwisowe, naprawy, regulacje i usuwanie awarii systemów oddymiających, doświetlających, wyłazów, bram przeciwpożarowych i kurtyn dymowych. Serwis wykonywany zgodnie z zaleceniami i w określonej częstotliwości jest jednym z podstawowych warunków zachowania gwarancji oraz obowiązkiem Właścicieli, Użytkowników lub Zarządców obiektów wynikającym z przepisów prawa.


Stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu.


Przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych są wymagane i powinny odbywać się przynajmniej raz do roku lub częściej, według zaleceń producenta. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719, rozdz. 1 § 3 ust. 2, 3), które wskazuje, iż:

 • 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów;

 • 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.